Concert BTS thu 480 tỉ đồng, đạt kỉ lục người xem trên trực tuyến

BTS lập nên kỉ lục khó nhóm nhạc khác vượt qua. Ảnh: Cắt từ clip
BTS lập nên kỉ lục khó nhóm nhạc khác vượt qua. Ảnh: Cắt từ clip
BTS lập nên kỉ lục khó nhóm nhạc khác vượt qua. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top