Con Vá, con Ki của cụ Phan Bội Châu

Bia mộ con Vá và Ki bằng chữ Hán và Quốc ngữ do cụ Phan Bội Châu lập phía dưới mộ phần. Ảnh: NGUYỄN DO
Bia mộ con Vá và Ki bằng chữ Hán và Quốc ngữ do cụ Phan Bội Châu lập phía dưới mộ phần. Ảnh: NGUYỄN DO
Bia mộ con Vá và Ki bằng chữ Hán và Quốc ngữ do cụ Phan Bội Châu lập phía dưới mộ phần. Ảnh: NGUYỄN DO
Lên top