“Con đường đã chọn” với góc nhìn hôm nay

Một cảnh trong phim “Con đường đã chọn”. Nguồn ảnh: ĐAQĐND
Một cảnh trong phim “Con đường đã chọn”. Nguồn ảnh: ĐAQĐND
Một cảnh trong phim “Con đường đã chọn”. Nguồn ảnh: ĐAQĐND
Lên top