Có một không gian ”hội ngộ của bình yên” giữa lòng đô thị cổ Hội An

Một tác phẩm được trưng bày tại sự kiện.
Một tác phẩm được trưng bày tại sự kiện.