Có một Đông Sơn - Hàm Rồng như thế ở xứ Thanh

Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: Bùi Liên Nam
Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: Bùi Liên Nam
Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: Bùi Liên Nam
Lên top