Cơ hội để ngành du lịch sửa chữa những khiếm khuyết

Hội An vắng lặng trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Kim Liên
Hội An vắng lặng trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Kim Liên
Hội An vắng lặng trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Kim Liên
Lên top