Năm Du lịch Quốc gia 2021

Cơ hội để ngành du lịch phục hồi, bứt phá sau đại dịch COVID - 19

Năm Du lịch Quốc gia 2021 là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19. Ảnh: NT
Năm Du lịch Quốc gia 2021 là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19. Ảnh: NT
Năm Du lịch Quốc gia 2021 là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top