Cô giáo già kể truyện Kiều bằng tranh minh họa (phần 2)

Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình) giải thích ý nghĩa của bức tranh vẽ Mã Giám Sinh.
Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình) giải thích ý nghĩa của bức tranh vẽ Mã Giám Sinh.
Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình) giải thích ý nghĩa của bức tranh vẽ Mã Giám Sinh.
Lên top