Cô giáo già kể truyện Kiều bằng tranh minh họa (phần 1)

Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình)
Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình)
Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top