Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cô giáo già kể truyện Kiều bằng tranh minh họa (phần 1)

Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình)
Nhà giáo Ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình)