Cô gái miền Trung thổi hồn miền Tây vào tà áo dài Việt

Một trong 15 bộ áo dài do nhà thiết kế Huệ Thi thiết kế.
 Ảnh do nhân vật cung cấp
Một trong 15 bộ áo dài do nhà thiết kế Huệ Thi thiết kế. Ảnh do nhân vật cung cấp
Một trong 15 bộ áo dài do nhà thiết kế Huệ Thi thiết kế. Ảnh do nhân vật cung cấp
Lên top