Cổ động phòng chống dịch COVID-19 bằng nhạc cổ truyền

Nhóm Xẩm Hà Thành thể hiện tác phẩm “Tiêu diệt Corona”. Ảnh: T.L
Nhóm Xẩm Hà Thành thể hiện tác phẩm “Tiêu diệt Corona”. Ảnh: T.L
Nhóm Xẩm Hà Thành thể hiện tác phẩm “Tiêu diệt Corona”. Ảnh: T.L
Lên top