Du lịch Việt Nam nhìn lại năm 2020:

“Cơ cấu lại thị trường khách, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp”

Du lịch Việt Nam cần xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với tâm lý đã có thay đổi do những tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hà
Du lịch Việt Nam cần xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với tâm lý đã có thay đổi do những tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hà
Du lịch Việt Nam cần xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với tâm lý đã có thay đổi do những tác động của dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hà
Lên top