Cơ cấu lại thị trường: Biện pháp nào giúp du lịch Việt tự cứu mình?

Du lịch Việt Nam “gồng mình” phục hồi trước nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Hà
Du lịch Việt Nam “gồng mình” phục hồi trước nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Hà
Du lịch Việt Nam “gồng mình” phục hồi trước nhiều khó khăn. Ảnh: Hà Hà
Lên top