“Có cái cũ đâu phải là xưa cũ”

Bìa tập “Xanh mãi” của Nguyễn Hồng Vinh. Ảnh: P.V
Bìa tập “Xanh mãi” của Nguyễn Hồng Vinh. Ảnh: P.V
Bìa tập “Xanh mãi” của Nguyễn Hồng Vinh. Ảnh: P.V
Lên top