“Chuyện người lính” và vở diễn sau hơn 100 năm vẫn thời sự

Một buổi tập vở diễn “Chuyện người lính” ở Viện Pháp tại Hà Nội. Ảnh: V.Văn
Một buổi tập vở diễn “Chuyện người lính” ở Viện Pháp tại Hà Nội. Ảnh: V.Văn
Một buổi tập vở diễn “Chuyện người lính” ở Viện Pháp tại Hà Nội. Ảnh: V.Văn
Lên top