Chuyện Mỹ Tâm, Jack, Sơn Tùng, Hương Giang: Xử lí ồn ào thế nào là ổn thỏa?

Mỹ Tâm, Jack, Sơn Tùng, Hương Giang có những cách xử lí ồn ào khác nhau. Ảnh: NSCC, CTCC, MTP
Mỹ Tâm, Jack, Sơn Tùng, Hương Giang có những cách xử lí ồn ào khác nhau. Ảnh: NSCC, CTCC, MTP
Mỹ Tâm, Jack, Sơn Tùng, Hương Giang có những cách xử lí ồn ào khác nhau. Ảnh: NSCC, CTCC, MTP
Lên top