Chuyện gả chồng của công chúa triều Nguyễn qua lời kể chánh mật thám Pháp

Mỹ Lương Công chúa, tên húy là Tốn Tùy - chị gái Vua Thành Thái, và hai nữ hầu. Ảnh: Tư liệu
Mỹ Lương Công chúa, tên húy là Tốn Tùy - chị gái Vua Thành Thái, và hai nữ hầu. Ảnh: Tư liệu
Mỹ Lương Công chúa, tên húy là Tốn Tùy - chị gái Vua Thành Thái, và hai nữ hầu. Ảnh: Tư liệu
Lên top