Chương trình thời vàng son của nghệ sĩ: Cơ hội làm mới gameshow

Minh Tuyết - Cẩm Ly trong Ký ức ngọt ngào. Ảnh: CTCC
Minh Tuyết - Cẩm Ly trong Ký ức ngọt ngào. Ảnh: CTCC
Minh Tuyết - Cẩm Ly trong Ký ức ngọt ngào. Ảnh: CTCC
Lên top