Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vị tướng của lòng dân"

Một cảnh trong chương trình tổng duyệt. Ảnh: BQB
Một cảnh trong chương trình tổng duyệt. Ảnh: BQB
Một cảnh trong chương trình tổng duyệt. Ảnh: BQB
Lên top