Chùm ảnh: Người dân trèo cây, leo tường xem đua thuyền tại Hà Nội