Chủ trâu chia sẻ bí kíp huấn luyện "ông trâu" chiến thắng tại lễ hội Đồ Sơn

"Ông trâu" số 07 "tiến" ra lễ đài để cùng hưởng niềm vui chiến thắng với các chủ trâu.
"Ông trâu" số 07 "tiến" ra lễ đài để cùng hưởng niềm vui chiến thắng với các chủ trâu.
"Ông trâu" số 07 "tiến" ra lễ đài để cùng hưởng niềm vui chiến thắng với các chủ trâu.
Lên top