Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CHU THÚY QUỲNH - nghệ sĩ múa đầu tiên được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh