CHU THÚY QUỲNH - nghệ sĩ múa đầu tiên được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh