Chọi trâu Đồ Sơn 2019: Miễn phí vé vào sân, dòng người đến xem chật kín

Dòng người ngao ngán đứng ngoài.
Dòng người ngao ngán đứng ngoài.
Dòng người ngao ngán đứng ngoài.
Lên top