Chiếc nón lá Việt Nam lưu giữ tên các quốc gia, vùng lãnh thổ

Chiếc nón lá ghi dấu các quốc gia và nền văn hóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chiếc nón lá ghi dấu các quốc gia và nền văn hóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chiếc nón lá ghi dấu các quốc gia và nền văn hóa. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top