Chia tay Lee Min Ho, Suzy hẹn hò tình mới hơn 13 tuổi

Suzy và Lee Dong Wook
Suzy và Lee Dong Wook