Chen lấn dâng sao giải hạn: Niềm tin tâm linh bị biến tướng, trục lợi

Dòng người dâng sao giải hạn tại một cổng chùa Hà Nội. Ảnh LDO
Dòng người dâng sao giải hạn tại một cổng chùa Hà Nội. Ảnh LDO
Dòng người dâng sao giải hạn tại một cổng chùa Hà Nội. Ảnh LDO
Lên top