Châu Đông Vũ thất bại khi theo con đường của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?

Châu Đông Vũ đang cố gắng giống với hai đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?. Ảnh: Xinhua.
Châu Đông Vũ đang cố gắng giống với hai đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?. Ảnh: Xinhua.
Châu Đông Vũ đang cố gắng giống với hai đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh?. Ảnh: Xinhua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top