Chất liệu âm nhạc tạo nên thành công của Sơn Tùng, Jack, K-ICM và Đen Vâu

Các ca sĩ đều có chất nhạc riêng thu hút khán giả. Ảnh: NSCC, MTP
Các ca sĩ đều có chất nhạc riêng thu hút khán giả. Ảnh: NSCC, MTP
Các ca sĩ đều có chất nhạc riêng thu hút khán giả. Ảnh: NSCC, MTP
Lên top