Chàng rapper khiến các huấn luyện viên Rap Việt muốn gọi ngay về đội là ai?

Rapper Ricky Star gây thích thú tại Rap Việt. Ảnh: Vie.
Rapper Ricky Star gây thích thú tại Rap Việt. Ảnh: Vie.
Rapper Ricky Star gây thích thú tại Rap Việt. Ảnh: Vie.
Lên top