Chàng bán gạo tinh quái chơi tranh đinh chỉ

Đóng đinh là công đoạn quan trọng nhất trong làm tranh đinh chỉ. Ảnh: Việt Văn
Đóng đinh là công đoạn quan trọng nhất trong làm tranh đinh chỉ. Ảnh: Việt Văn
Đóng đinh là công đoạn quan trọng nhất trong làm tranh đinh chỉ. Ảnh: Việt Văn
Lên top