Chân dung bạn đời đồng tính của Hồ Vĩnh Khoa

Hồ Vĩnh Khoa kết hôn cùng bạn trai đồng tính người Thái Lan. Đây là siêu mẫu, nam vương được yêu thích tại đất nước Chùa Vàng.
Hồ Vĩnh Khoa kết hôn cùng bạn trai đồng tính người Thái Lan. Đây là siêu mẫu, nam vương được yêu thích tại đất nước Chùa Vàng.
Hồ Vĩnh Khoa kết hôn cùng bạn trai đồng tính người Thái Lan. Đây là siêu mẫu, nam vương được yêu thích tại đất nước Chùa Vàng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top