Chạm mặt nhau, Kỳ Duyên - Huyền My lên tiếng về tin đồn "nghỉ chơi"

Kỳ Duyên - Huyền My "hội ngộ". Ảnh: Toàn Minh Nguyễn
Kỳ Duyên - Huyền My "hội ngộ". Ảnh: Toàn Minh Nguyễn
Kỳ Duyên - Huyền My "hội ngộ". Ảnh: Toàn Minh Nguyễn