Cây "ước nguyện" hàng trăm năm tuổi đặc biệt linh thiêng của người Khmer