“Cây táo nở hoa” xây dựng hình tượng những người đàn ông nhu nhược?

Những người đàn ông nhu nhược, bất tài trong "Cây táo nở hoa" khiến khán giả chán ngán. Ảnh: Vie Channel.
Những người đàn ông nhu nhược, bất tài trong "Cây táo nở hoa" khiến khán giả chán ngán. Ảnh: Vie Channel.
Những người đàn ông nhu nhược, bất tài trong "Cây táo nở hoa" khiến khán giả chán ngán. Ảnh: Vie Channel.
Lên top