“Cây táo nở hoa”: Điều gì biến Ngọc thành người đàn ông nhu nhược, tệ bạc?

Yêu thương em mù quáng khiến Ngọc (Thái Hòa) trong "Cây táo nở hoa" trở thành người nhu nhược, tệ bạc. Ảnh: Vie Channel.
Yêu thương em mù quáng khiến Ngọc (Thái Hòa) trong "Cây táo nở hoa" trở thành người nhu nhược, tệ bạc. Ảnh: Vie Channel.
Yêu thương em mù quáng khiến Ngọc (Thái Hòa) trong "Cây táo nở hoa" trở thành người nhu nhược, tệ bạc. Ảnh: Vie Channel.
Lên top