"Cây di tích" - những nhân chứng sống đi cùng thời gian

Cây thông cổ được trồng từ thời vua Minh Mạng trong Thế Miếu (Đại Nội). Ảnh: H.V.M
Cây thông cổ được trồng từ thời vua Minh Mạng trong Thế Miếu (Đại Nội). Ảnh: H.V.M
Cây thông cổ được trồng từ thời vua Minh Mạng trong Thế Miếu (Đại Nội). Ảnh: H.V.M
Lên top