Diễn viên Hoàng Hải:

“Cầu mong Đà Nẵng mạnh mẽ chiến thắng dịch bệnh”

Diễn viên Hoàng Hải. Ảnh: NVCC
Diễn viên Hoàng Hải. Ảnh: NVCC
Diễn viên Hoàng Hải. Ảnh: NVCC
Lên top