Câu chuyện dạy con trong “Hãy nói lời yêu”

Diễn viên Quỳnh Kool và Công Dương trong phim. Ảnh do VFC cung cấp
Diễn viên Quỳnh Kool và Công Dương trong phim. Ảnh do VFC cung cấp
Diễn viên Quỳnh Kool và Công Dương trong phim. Ảnh do VFC cung cấp
Lên top