Carnaval Hạ Long: Hơn 200 nghệ sĩ trong và quốc tế khuấy động bờ vịnh

Một tiết mục biểu diễn đi cà kheo của các nghệ sĩ quốc tế. Ảnh: CTV
Một tiết mục biểu diễn đi cà kheo của các nghệ sĩ quốc tế. Ảnh: CTV
Một tiết mục biểu diễn đi cà kheo của các nghệ sĩ quốc tế. Ảnh: CTV
Lên top