Cấp phép và tiêu chí thi người đẹp: Cởi mở nhưng không nên ồ ạt

Ông Phan Viết Lượng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên,Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Ông Phan Viết Lượng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên,Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Ông Phan Viết Lượng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,Thanh niên,Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Lên top