Cánh cửa khác mở ra...

Ông đồ Nam Phương Vũ Ngọc Kỳ đã hơn 20 năm viết thư pháp trên phố Văn Miếu mùng 3 Tết. Ảnh: V.V
Ông đồ Nam Phương Vũ Ngọc Kỳ đã hơn 20 năm viết thư pháp trên phố Văn Miếu mùng 3 Tết. Ảnh: V.V
Ông đồ Nam Phương Vũ Ngọc Kỳ đã hơn 20 năm viết thư pháp trên phố Văn Miếu mùng 3 Tết. Ảnh: V.V
Lên top