TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TAM PHỦ TRỞ THÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI:

Càng tự hào, trách nhiệm càng lớn lao

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Việt Nam mới được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: T.L
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Việt Nam mới được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: T.L
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Việt Nam mới được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: T.L
Lên top