Cần quảng bá sâu rộng hơn nữa các giá trị văn hóa dân gian

Nghệ nhân Lê Đình Nghiêm với dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Lê Bích
Nghệ nhân Lê Đình Nghiêm với dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Lê Bích
Nghệ nhân Lê Đình Nghiêm với dòng tranh dân gian Hàng Trống. Ảnh: Lê Bích
Lên top