Cần chiến lược truyền thông để hiểu đúng và lan toả văn hoá Huế

Cần chiến lược truyền thông để hiểu đúng và lan toả tinh hoa văn hoá Huế. Ảnh: Phan Thanh Hải
Cần chiến lược truyền thông để hiểu đúng và lan toả tinh hoa văn hoá Huế. Ảnh: Phan Thanh Hải
Cần chiến lược truyền thông để hiểu đúng và lan toả tinh hoa văn hoá Huế. Ảnh: Phan Thanh Hải
Lên top