Cái bắt tay Việt - Ấn trong dự án phim triệu đô

Một cảnh trong phim “Sám hối”. Nguồn: CGV
Một cảnh trong phim “Sám hối”. Nguồn: CGV
Một cảnh trong phim “Sám hối”. Nguồn: CGV
Lên top