Các nhóm nhạc Hàn BTS - Blackpink, TWICE - EXO có điểm gì giống nhau?

Các nhóm nhạc Hàn nổi tiếng Kpop có nhiều điểm chung bất ngờ. Ảnh: Cắt từ clip.
Các nhóm nhạc Hàn nổi tiếng Kpop có nhiều điểm chung bất ngờ. Ảnh: Cắt từ clip.
Các nhóm nhạc Hàn nổi tiếng Kpop có nhiều điểm chung bất ngờ. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top