Các người đẹp Hoa hậu Hòa bình Thế giới bật khóc khi thăm trẻ khuyết tật

Người đẹp Malaisia không cầm được nước mắt khi thấy hoàn cảnh thực tế của các cháu khuyết tật.
Người đẹp Malaisia không cầm được nước mắt khi thấy hoàn cảnh thực tế của các cháu khuyết tật.
Người đẹp Malaisia không cầm được nước mắt khi thấy hoàn cảnh thực tế của các cháu khuyết tật.