Các nghệ sĩ Indonesia ra mắt bài hát lan tỏa tinh thần chống COVID-19

Các nghệ sĩ Indonesia cho ra mắt ca khúc "Menjaga Dunia" để cổ vũ và lan tỏa tinh thần chống dịch COVID-19. Ảnh: Urbanasia
Các nghệ sĩ Indonesia cho ra mắt ca khúc "Menjaga Dunia" để cổ vũ và lan tỏa tinh thần chống dịch COVID-19. Ảnh: Urbanasia
Các nghệ sĩ Indonesia cho ra mắt ca khúc "Menjaga Dunia" để cổ vũ và lan tỏa tinh thần chống dịch COVID-19. Ảnh: Urbanasia
Lên top