Kích cầu du lịch Quảng Ninh:

Bước đầu thành công ngoài mong đợi

Cảng tàu du lịch Tuần Châu sôi động trở lại vào những ngày cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu sôi động trở lại vào những ngày cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu sôi động trở lại vào những ngày cuối tuần. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top