Bun Huột Nặm - Niềm tự hào của người Lào ở Điện Biên

Người Lào ở Mường Luân vẫn còn luyến tiếc tết Bun Huột Nặm xưa.Ảnh: S.An
Người Lào ở Mường Luân vẫn còn luyến tiếc tết Bun Huột Nặm xưa.Ảnh: S.An
Người Lào ở Mường Luân vẫn còn luyến tiếc tết Bun Huột Nặm xưa.Ảnh: S.An
Lên top